Thunv

Lịch seminar Bô môn Giải tích kì II (2015-2016)

Seminar-II-1516

Để lại bình luận »

Thông báo ôn lý thuyết cho môn GT1 cho lớp K60A1C

Năm nay, lớp K60A1C (cơ học) sẽ thi chung đề với  lớp K60A1T.

Phần lý thuyết các em học từ câu 20 trở đi (cả phát biểu và chứng minh). Các câu từ 1 đến 19 các em học để hiểu.

Chúc các em thi tốt!

NVThu

 

Để lại bình luận »

Seminar Bộ môn Giải tích học kỳ I (2015-2016)

LỊCH SEMINAR BỘ MÔN GIẢI TÍCH

Thời gian:  9.00  – 11.00 am

Phòng 409T3, ĐH KHTN-ĐHQGHN

Liên hệ: TS. Phạm Trọng Tiến, email: phamtien112@gmail.com

1. 18/09/2015:  Weighted (LB)-spaces of holomorphic funtcions

TS. Phạm Trọng Tiến (ĐH KHTN-ĐHQGHN)

2. 25/09/2015: Stability results for logarithmic Sobolev and Gagliardo-Nirenberg inequality via mass transport.

TS. Nguyễn Văn Hoàng (Viện Toán học)

3. 2/10/2015: On the Global Stability of the Endemic Equilibrium of a Multi-group SEIR Model

TS. Nguyễn Ngọc Doanh (ĐHBKHN)

4. 9/10/2015: Gevrey normal form for planar show-fast systems

TS. Đoàn Thái Sơn (Viện Toán học)

5. 16/10/2015: Almost periodicity of differential equations: motivation, some new developments.

GS. Nguyễn Văn Minh (Columbus State University)

6. 23/10/2015: Tính ổn định vững của hệ động lực

TS. Đỗ Đức Thuận (ĐHBKHN)

7. 30/10/2015: Phương pháp nhiễu trong lý thuyết hệ động lực và một vài ứng dụng (I)

PGS. Đặng Đình Châu (ĐH KHTN-ĐHQGHN)

8. 6/11/2015: Phương pháp nhiễu trong lý thuyết hệ động lực và một vài ứng dụng (II)

PGS. Đặng Đình Châu (ĐH KHTN-ĐHQGHN)

9. 13/11/2015: Modified projection method for strongly pseudomonotone variational inequalities

NCS. Trần Việt Anh (HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

10. 27/11/2015: Ngưỡng chính tắc của hàm chỉnh hình trong Cn  

TS. Vũ Việt Hùng (ĐH Tây Bắc)

11. 4/12/2015: Về tính hội tụ yếu trong các không gian Hardy

TS. Lương Đăng Kỳ (ĐH Quy Nhơn)

12. 11/12/2015: TBA

13. 18/12/2015: Tính ổn định của hệ PTVP có trễ

TS. Nguyễn Trường Thanh (ĐH Mỏ-Địa chất)

Để lại bình luận »

Tài liệu môn giải tích trên đa tạp

(Graduate Texts in Mathematics, Vol. 218) John M. Lee-Introduction to Smooth Manifolds-Springer (2013)

(Graduate Texts in Mathematics 218) John M. Lee (auth.)-Introduction to Smooth Manifolds-Springer New York (2003)

(Graduate Texts in Mathematics 65) R. O. Wells Jr. (auth.)-Differential Analysis on Complex Manifolds-Springer New York (1980)

Để lại bình luận »

Tích phân suy rộng trong các đề thi môn Giải tích KHTN-ĐHQGHN (từ 2000-2014)

Đề thi các năm: De thi GT KHTN 2000-2014

Tích  phân suy rộng (Lý thuyết và lời giải các đề ): Tích phân suy rộng

2 Phản hồi »

Complex Variables and its applications- Lectures at Postech-2013

Complex Variables And Its Application-Postech-2013

Để lại bình luận »

Complex Geometry

https://thunv.files.wordpress.com/2011/10/complex-analysis-daniel-huybrechts.pdf

2 Phản hồi »

An Introduction to CR structures

http://www.esnips.com/doc/adc04eea-1774-4900-8437-24a6f23e9a84/ebooksclub.org__An_Introduction_to_Cr_Structures__Mathematical_Surveys_and_Monographs_

Để lại bình luận »

An introduction to Complex Analysis in Several Variables by L. Hormander

http://www.esnips.com/doc/0c011dba-852e-4552-9502-414c7255457a/ebooksclub.org__An_Introduction_to_Complex_Analysis_in_Several_Variables__3rd_Edition__North_Holland_Mathematical_Library_

http://www.esnips.com/doc/abc07712-14ed-4e9d-8742-c02571770e17/WinDjView-0.4.1

1 Phản hồi »

Complex Analysis-Serge Lang

http://www.esnips.com/doc/2286e1ea-694e-49d4-83b9-38224760815f/[Lang]-Complex-Analysis

Note: use WinDjview ̣̣̣̣̣̣̣̣̣to open Djvu file ̣̣̣̣̣̣̣̣

http://www.esnips.com/doc/abc07712-14ed-4e9d-8742-c02571770e17/WinDjView-0.4.1

 

Để lại bình luận »

Add to Google Reader or Homepage

  • Feedburner

    Subscribe to Thunv